fbpx

จงหมั่นสร้างคู่บุญ ไม่ใช่หวังจะหาแต่คู่บุญให้เจอ

จงหมั่นสร้างคู่บุญ ไม่ใช่หวังจะหาแต่คู่บุญให้เจอ สร้างคู่บุญให้เกิดไม่ใช่เอาแต่ หวังหาคู่บุญให้พบคู่บุญคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีแก่ใจอย ากพูดอะไรดีๆทำอะไรดีๆ ต่อกันจนเอาชนะความคิดเล็กคิดน้อยแบบมนุษย์รู้สึกดี และคิดดีต่อกันจริงๆ ได้คู่เวรคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสกัดกั้นสัญชาตญาณดิบไม่ได้เอาแต่ทำตามใจ ตามอารมณ์เป็นฟืนเป็นไฟง่าย ระหองระแหงง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นเรื่องได้หมด จึงรู้สึกแย่เจอหน้ากันมีแต่ความคิดร้ายๆ เต็มหัวถามว่าทำไมถึงยังต้องทนอยู่ด้วยกันก็มีสารพัดเหตุผลที่น่าจนใจจริงๆโทสะและทิฐิมานะ อันเป็นฐานที่มั่นของภาวะคู่เวรไม่อาจสลายตัวได้ด้วยคำขอร้องไม่เคยฟังเหตุผลเป็นคำๆและไม่ได้ต้องการการยอมอ่อนข้อให้สิ่งเดียว ที่ช่วยให้โทสะเย็นลงได้และละลายทิฐิมานะได้มีแต่จิตที่ตั้งมั่นกับความเย็นแล้วหมดความแข็งกระด้างแล้วเพื่อจะมีกำลังใจตั้งมั่นอยู่กับความเย็นและละลายความแข็งกระด้างในตนก่อนอื่นคุณต้องเชื่อเรื่อง “สร้างคู่บุญให้เกิด”ไม่ใช่เอาแต่ “หวังหาคู่บุญให้พบ” การสร้างคู่บุญไม่ได้เริ่มจากการขอร้องใครให้เห็นดีเห็นงามตามคุณไม่ใช่เอาชนะใจกันด้วยคำพูดแต่เกิดจากการอาศัยใครบางคนเป็นแบบฝึกหัดขัดเกลาโทสะของตัวเอง ลดโทสะในเขาในเราด้วยการเพิ่มคำพูดดีๆป้องกันโทสะในเราในเขาด้วยการหยิบยื่นอะไรดีๆ ให้ แม้ความคิดจะยังไม่ดี

Read more