fbpx

วิธีขอพรที่ถูกต้อง!! อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง (จากหลวงปู่ดู่)

วิธีขอพรที่ถูกต้อง!! อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง (จากหลวงปู่ดู่) ขอพรแค่สั้นๆอธิษฐานคำเดียได้ครบหมดทุกอย่าง(จากหลวงปู่ดู่)เป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญขอคำอธิษฐานนั้นเราจะขอสิ่งต่างๆ ขอในเรื่องที่เราอยากได้อยากมี เช่นขอให้ร่ำรวย ขอให้มีความรักที่ดี ขอให้ได้งานดีๆทำ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”เคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์” เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภาพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตาฯลฯส่วน “ไม่มีความทุกข์” นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย

Read more

เอ็งด่า ข้านิ่ง เอ็งเห่า ข้าเงียบ เอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย

เอ็งด่า ข้านิ่ง เอ็งเห่า ข้าเงียบ เอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย เอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์ เอ็งโกรธ แต่ข้าไม่โกรธ เอ็งคิดเอาว่าใครทุกข์ เอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ

Read more