fbpx

วิธีขอพรที่ถูกต้อง!! อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง (จากหลวงปู่ดู่)

วิธีขอพรที่ถูกต้อง!! อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง (จากหลวงปู่ดู่) ขอพรแค่สั้นๆอธิษฐานคำเดียได้ครบหมดทุกอย่าง(จากหลวงปู่ดู่)เป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญขอคำอธิษฐานนั้นเราจะขอสิ่งต่างๆ ขอในเรื่องที่เราอยากได้อยากมี เช่นขอให้ร่ำรวย ขอให้มีความรักที่ดี ขอให้ได้งานดีๆทำ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”เคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์” เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภาพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตาฯลฯส่วน “ไม่มีความทุกข์” นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย

Read more

“บวชจิต” คนไม่รู้ แต่ผีรู้ เทวดารู้ หลวงปู่ดู่แนะวิธีการ สำหรับผู้ไม่พร้อมอยู่วัด

“บวชจิต” คนไม่รู้ แต่ผีรู้ เทวดารู้ หลวงปู่ดู่แนะวิธีการ สำหรับผู้ไม่พร้อมอยู่วัด “การบวชจิต” หรือ “การบวชใน” นั้นเป็นสูตรของ “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”หลวงปู่ดู่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า…“การบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบวชใน คนไม่รู้  แต่ผีรู้ เทวดารู้ การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพระ…จะได้ชิน ถ้าทำบ่อย ๆ จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ

Read more