fbpx

ชีวิตใครที่กำลังตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอน 5 นาที ระลึกถึงแต่สิ่งดีๆ

ชีวิตใครที่กำลังตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอน 5 นาที ระลึกถึงแต่สิ่งดีๆ ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พระพุทธเจ้าเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลายไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้า วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที สวดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง การอธิษฐานก่อนนอน อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป

Read more

หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล

หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล หากรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็นผลรับรอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ

Read more

คุณรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคลเห็นผลรับรอง

คุณรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคลเห็นผลรับรอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ ตั้งนะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตังสัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

Read more