fbpx

แม้ว่าเขาจะทำเราเจ็บปวด ก็ควรอโหสิกรรมให้เขาไป

แม้ว่าเขาจะทำเราเจ็บปวด ก็ควรอโหสิกรรมให้เขาไป ในชีวิตนี้คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุกข์มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพระพุทธองค์ จึงสอนให้ทุกชีอิตเข้าใจและ อยู่ร่วมกับทุกข์ เมื่อละวางใจได้ ก็จะทุกข์น้อย จนรู้สึกเฉยๆ กับทั้งทุกข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหลาย เห็นถึงเหตุและผลตรงนี้จึงอยากตัด จากกองทุกข์ทั้งมวลต้นเหตุแห่งทุกข์คือการตัดไฟแต่ต้น นั่นคือไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุกข์อีกโกรธโมโห อาฆาต มาดร้ายใคร ก็อโหสิกรรมเขา ใครทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ

Read more

“วิธีอโหสิกรรม” ให้กับคนคิดไม่ดีกับเรา แล้วเราจะทุกข์น้อยลง

“วิธีอโหสิกรรม” ให้กับคนคิดไม่ดีกับเรา แล้วเราจะทุกข์น้อยลง ทำอย่างไรจึงจะให้อภัยกับคนที่ทำร้ายเราได้ พยายามหลายครั้งก็ทำไม่ได้ผลสักที ยิ่งคิดถึงความเจ็บปวด เจ็บแค้นที่เขาทำไม่ดีกับเราไว้ ยิ่งเพิ่มแต่ความเกลียดชังคนที่ทำร้า ยชีวิตเราให้ทุกข์ที่สุดนั้นเขาเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นแบบทดสอบสำคัญให้ชีวิตเรา เป็นคนที่เราควรให้ค่ามาก หากใจเรามีแต่ความเครียดแค้น ชิงชัง อยากให้ชีวิตเขาต้องถูกกระทำเหมือนเราบ้าง นั่นคือ “จิต” ที่ไม่มีความรัก ความเมตตา กรุณา สังเกตใจของเราดูว่าเป็นอย่างนั้นอยู่หรือไม่ หากคิดว่า

Read more

ชีวิตหลุดจากเรื่องไม่ดี เพราะอโหสิกรรม 3 ข้อ

ชีวิตหลุดจากเรื่องไม่ดี เพราะอโหสิกรรม 3 ข้อ ผลกรรมจะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมีแต่ล้มเหลวการอโหสิกรรม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำนาจของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่ากรรม โดยจะออกผลแห่งกรรมตามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นบ่วงกรรมที่มา จากเจ้ากรรมนายเวรหากมีการชดใช้ จึงจะหมดกรรม นอกจากนั้น อีกวิธีหนึ่งในการปลดกรรม คือ การขออโหสิกรรมครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่ามี 3

Read more

แม้ว่าเขา จะทำเราเจ็บปวดก็ควร อโหสิกรรมให้เขาไป

แม้ว่าเขา จะทำเราเจ็บปวดก็ควร อโหสิกรรมให้เขาไป ในชีวิตนี้ คนเราเกิดมาก็ต้องประสบ พบเจอกับกองทุกข์มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพระพุทธองค์ จึงสอนให้ทุกชีอิตเข้าใจและ อยู่ร่วมกับทุกข์ เมื่อละวางใจได้ ก็จะทุกข์น้อย จนรู้สึกเฉยๆ กับทั้งทุกข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหลาย เห็นถึงเหตุและผลตรงนี้ จึงอยากตัด จากกองทุกข์ทั้งมวลต้นเหตุแห่งทุกข์ คือการตัดไฟแต่ต้น

Read more