fbpx

7 ข้อคิดจากคนที่เข้าใจชีวิต ถึงเราจะอยู่ที่ไหนก็สุขใจได้เหมือนกัน

7 ข้อคิดจากคนที่เข้าใจชีวิต ถึงเราจะอยู่ที่ไหนก็สุขใจได้เหมือนกัน คนที่เขาเข้าใจชีวิต เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความสุข ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ อยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้เสมอ เพียงเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ 1.การมีชีวิตที่ดี สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ สุขภาพร่างกายของเราเอง 2.ควรเข้าใจคนรอบข้าง และสภาพแวดล้อมจงเลือกอยู่กับสิ่งที่ดีๆ และเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด 3.โอกาส เป็นสิ่งสำคัญ

Read more

กว่าจะเข้าใจชีวิต เราก็ใช้ไปครึ่งชีวิตแล้ว (ให้ข้อคิดดีมาก)

กว่าจะเข้าใจชีวิต เราก็ใช้ไปครึ่งชีวิตแล้ว (ให้ข้อคิดดีมาก) คนเราเมื่ออายุใกล้ 30 ก็มีความสุขกับเสื้อผ้า กระเป๋าน้อยลง แต่ความสุขของเราเริ่มเกิดขึ้น พอรู้ว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตอย่างไร จึงจะมีความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการเราอย ากโทรหาพ่อแม่ทุกครั้งเมื่อมีเวลา เราอยากสำเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อให้พ่อแม่ได้เกษียณ พักผ่อน เพราะเราก็คงอย ากทำเช่นเดียวกันตอนอายุเท่าพ่อแม่ การตั้งใ จทำงาน หาเงิน เป็นสิ่งที่ถูกแล้วล่ะ หากยังไม่สำเร็จก็ขยันไป

Read more