fbpx

7 นิสัยต่อให้มี เงินเดือนมากแค่ไหน สุดท้ายก็กลับมาจน

7 นิสัยต่อให้มี เงินเดือนมากแค่ไหน สุดท้ายก็กลับมาจน สำหรับคนในยุคก่อน คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนนั้น การใช้ชีวิตในอดีตไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน เมื่อไม่สะดวกสบายก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ทำให้คนในยุคก่อนมีสิ่งที่เรียกว่า “ความอดทน” มากกว่าคนในยุคปัจจุบัน ลอง นึกภาพการเดินทางโดยไม่มีรถไฟฟ้า การส่งข้อมูลโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่อาหารการกินที่ไม่มีร้านสะดวกซื้อเหมือนในสมัยนี้ การทำงานก็เช่นเดียวกัน การที่ท่านนั้นมีเงิน มีงาน ตำแหน่งสูงๆ เงิน

Read more