fbpx

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ภายหลังการทำบุญใด ๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า “อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

Read more

ทำก่อนจะสิ้นปี วิธีขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมบุญบารมี เพิ่มโชคลาภ

ทำก่อนจะสิ้นปี วิธีขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมบุญบารมี เพิ่มโชคลาภ ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ตามความเชื่อของบ้านเรา ในแต่ละบ้าน แต่ละพื้นที่ จะมีเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองดูแลบริเวณนั้นอยู่ ดังนั้น การไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน หากเผลอทำอะไรที่ไม่เหมะสม ไม่ควร และจะได้เป็นการขอขมาลาโทษ และเป็นการอัญเชิญท่านมาเพื่อให้ปกปักรักษาบ้าน และคนในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ฤกษ์วันดีที่ควรไหว้ : จะให้ดีให้ไหว้ในวันอังคาร และวันเสาร์

Read more