fbpx

เผยว่า อยู่เป็นโสดมักจะมีความสุข กว่าคนที่มีคู่แล้ว

เผยว่า อยู่เป็นโสดมักจะมีความสุข กว่าคนที่มีคู่แล้ว โสดเหงา-คนโสด-ผู้ชายโสด-หาคนโสด เผยว่า คนโสดมักจะมีความสุข กว่าคนที่มีคู่แล้วในปัจจุบันผู้หญิงอยู่คนเดียวมากขึ้น เนื่องจากมีความเปลี่ยนไปทางสังคม ผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้น มีความเสมอภาคมากขึ้น ทำให้ได้รับการยอมรับในสังคมการทำงาน สามารถ เลี้ยงดูตัวเองได้โสด เหงา-คนโสด-ผู้ชายโสด-หาคนโสดและดูเหมือนว่าบางคนจะเก่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ จากผลสำรวจ ผู้หญิงส่วนใหญ่ ที่แต่งงานมักพบว่ามีการลาออก จากงานเพื่อมาดูแลครอบครัว และ ลูกๆ

Read more