fbpx

แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ แต่เรามั่นทำบุญเสริมสร้างเพิ่มได้ ในชาตินี้

แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ แต่เรามั่นทำบุญเสริมสร้างเพิ่มได้ ในชาตินี้ แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ความมี บุญวาสนา ของแต่ละคนนั้น มีไม่เท่ากันการแข่งเรือ หรือแข่งพาย เป็นการเอาชนะ กันด้วยกำลัง ย่อมจะทำได้ง่ายแต่แข่งความเจริญ รุ่งเรือง อันเป็นเรื่องของบุญวาสนา เป็นสิ่งที่แข่งกันได้ยาก บุญ วาสนา แล้วแต่ว่าแต่ ละคนใครทำอะไรมา บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้

Read more