fbpx

บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ ที่จะแพ้ให้เป็นบ้างในบางเวลา

บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ ที่จะแพ้ให้เป็นบ้างในบางเวลา บางครั้งเราก็ควร เรียนรู้ที่จะ แพ้ให้เป็น บ้างในบางเวลาหัดถอยสักก้าวบ้าง ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน “แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้าง ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่น ที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี ไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเรา และเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีก

Read more