fbpx

ที่เปลี่ยนไป คือ “เวลา” ที่เปลี่ยนตลอดเวลา คือ “ใจคน”

ที่เปลี่ยนไป คือ “เวลา” ที่เปลี่ยนตลอดเวลา คือ “ใจคน” อะไรบ้างที่ทำให้คนเปลี่ยนไป ความเบื่อ : เหนื่อยหน่ายที่ต้องเจอเรื่องไม่พึงใจซ้ำซาก นานเข้าเลยชินชาและเลยไปถึงด้านชา จากที่เคยดีดีกลายเป็นคนไม่รู้สึกรู้สม ความเจ็บช้ำ : เจ็บบ่อยๆจะมีกำแพงหัวใจสูงขึ้น จนกลๅยเป็นคนปิดกั้นตัวเอง เข้าถึงได้ยากขึ้น หนักๆเข้ากลายเป็นคนแข็งกระด้างไปได้ ความทะยานอยาก :

Read more