fbpx

อย่าทับถมคนอื่นให้ต่ำ เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น

อย่าทับถมคนอื่นให้ต่ำ เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น จริงๆ การพูดจาดูถูกหรือเหยียดหยามคนอื่นนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติเอาเสียเลย เพราะเป็นนิสัยที่ผู้ที่มีการศึกษาหรือปัญญาชนเค้าไม่นิยมทำกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่ยังคงมีการดูถูกเหยียดหยามกันให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การล้อเลียน การพูดจาถากถางดูถูก ดูแคลนคนที่ด้อยกว่าเพียงเพราะความสนุก สะใจ ได้สนองกิเลสตัณหาที่ตัวเองกักเก็บมานานจนล้นออกมาให้ใครๆ ได้เห็นทางการกระทำภายนอก รู้ไหมว่า “การดูถูก” เหยียดหยามคนอื่นบ่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัยที่เราย ากจะสลัดออกหรือบางคนทำไปด้วยความเคยชินก็มีโดยการล้อเลียนหรือเรียกชื่อคนอื่นตามปมด้อยของเขา เช่น บางคนมีรูปร่างเตี้ยก็เรียกเขาว่า

Read more

อย่าดูคนอื่นให้ต่ำ เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น

อย่าดูคนอื่นให้ต่ำ เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้น จริงๆ การพูดจาดูถูกหรือเหยียดหยามคนอื่นนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติเอาเสียเลย เพราะเป็นนิสัยที่ผู้ที่มีการศึกษาหรือปัญญาชนเค้าไม่นิยมทำกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน ที่ยังคงมีการดูถูกเหยียดหยามกันให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การล้อเลียน การพูดจาถากถาง ดูถูกดูแคลนคนที่ด้อยกว่า เพียงเพราะความสนุก สะใจ ได้สนองกิเลสตัณหาที่ตัวเองกักเก็บมานาน จนล้นออกมาให้ใครๆ ได้เห็นทางการกระทำภายนอก รู้ไหมว่า “การดูถูก” เหยียดหยามคนอื่นบ่อยๆ

Read more

พ่อแม่ เรานี่เก่งเนาะไม่มี “ปริญญาสักใบ” แต่ส่งลูกเรียนจบปริญญาได้

พ่อแม่ เรานี่เก่งเนาะไม่มี “ปริญญาสักใบ” แต่ส่งลูกเรียนจบปริญญาได้ ว่ากันว่า ไม่มีพระคุณใด จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระคุณของพ่อแม่ และไม่มีความรัดใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของพ่อกับแม่อีกด้วย ไม่ว่าจะเกิดมาหน้าตาขี้เหร่ อ้วน หรือดำยังไง พ่อแม่ก็รักเราเหมือนเดิม ไม่เคยเกลียดชังเราแม้แต่น้อย ลองมาดูว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเก่งขนาดไหน สำหรับลูกๆ แล้วจะรู้ว่าฮีโร่มีจริง ไม่ใช่มีเพียงแต่ในหนัง และเป็นฮีโร่ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราด้วย “พ่อแม่ ”

Read more