fbpx

จงเป็นคนธรรมดา อย่าทำตัวเป็นคนสำคัญ

จงเป็นคนธรรมดา อย่าทำตัวเป็นคนสำคัญ ฝึก 8 อย่างได้แบบนี้ คุณจะไม่ทุกข์อีกเลยการฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านหลงคิดหมกมุ่นไปกับความทุกข์ และมีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวลา นั้นสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงฝึก 8 ข้อนี้ รับรองชีวิตคุณจะมีความสุขอีกเยอะ 1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าทำตัวเป็นคนสำคัญ

Read more

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก เอาไว้เป็นข้อคิดดีๆ ลองคิดไตร่ตรองดูเถิด ” คำสอนหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ “ ถ้าเอ็งด่าข้านิ่ง ถ้าเอ็งเห่า ข้าเงียบ ถ้าเอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย ถ้าเอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิดถ้าเอ็งเห่า แต่ข้าเงียบเอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์

Read more

อานิสงค์ การให้อภัยคน เพียงครั้งเดียว ได้บุญมากกว่า สร้างโบสถ์100หลัง

อานิสงค์ การให้อภัยคน เพียงครั้งเดียว ได้บุญมากกว่า สร้างโบสถ์100หลัง อานิสงค์ การให้อภัยคน เพียงครั้งเดียว ได้บุญมากกว่า สร้างโบสถ์100หลังท่านตรัสว่า ให้ธรรมทาน 100 ครั้ง ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานครั้งเดียว น่าจะเป็นเพราะว่าการให้อภัยนั้นเป็นการไม่ให้เกิดการต่อภพต่อชาติเพราะความอาฆาตพยาบาทกันบุญที่มนุษย์สามารถทำให้ได้ผลสูงสุด พระพุทธเจ้าตรัสว่า การรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นเพียงกิเลสหยาบมิให้กำเริบขึ้น และเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทาน ทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับต่อไปนี้

Read more

ยึดมาก ติดมาก จึงทุกข์ ไม่ยึด ไม่ติด จึงไม่ทุกข์ โดย ท่าน ว วชิรเมธี

ยึดมาก ติดมาก จึงทุกข์ ไม่ยึด ไม่ติด จึงไม่ทุกข์ โดย ท่าน ว วชิรเมธี ที่ใดมีความถือมั่น ที่นั่นก็มีความ ทุกข์ โดย ท่าน ว วชิรเมธี สัพเพ ธัมมานาลัง อะภินิเวสายะ

Read more

ข้อคิดดีๆอย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง ที่ให้ข้อคิดดีมาก

ข้อคิดดีๆอย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง ที่ให้ข้อคิดดีมาก ใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเอง อย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิด ได้ดีมาก การใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเองอย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น หากว่าของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภรรยา บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า

Read more